Toplam 928 ürün | 1. Sayfa

Tanımlamalar

Susturucu - Susturucu, egzoz gürültüsünü kontrol eden ve sıcak, kızgın karbon parçacıklarının susturucudan çıkmasını önler.

Ön tutma muhafazası - El, tutma yerinden kaydığında el yaralanmalarını önlemek ve motorlu testerenin kontrolüne yardımcı olmak için ön tutma yeri ile testere zinciri arasındaki muhafazadır. Bu muhafaza, testere zincirinin dönü?ünü durduracak olan zincir frenini etkinle?tirmek için kullanılır.

Karbüratör benzin pompası (alı?tırma pompası) - Motoru çalı?tırırken 3-4 kez basın. Jikle kolu - Soğuk çalı?tırma için karbüratöre daha zengin benzin-hava karı?ımın ula?masını sağlar.

Arka kabze (sağ el için) - Motor yuvasının arka tarafında yer alan destek kolu.

Arka el muhafazası - Kabzenin altındaki parçanın uzantısıdır ve zincir fren yaptığında eli korur.

Kavrama kapağı - Motorlu testere kullanılırken palayı, zinciri, kavramayı ve zincir di?lisini korur.

Zincir germe ayar vidası - Zincir germe ayarını yapmak için kullanır.

Zincir tutucu - Kesme sırasında kırılan ya da paladan çıkan zincirin, kullanıcının sağ elinde yaratabileceği tehlikeleri azaltmak amacıyla tasarlanmı?tır.

Mahmuz - Bir ağaç ya da kütükle temas ederken bir sabitleyici nokta olarak görev yapan, pala montaj noktasının önüne takılan bir araçtır.

Pala - Testere zincirini destekleyen ve kılavuzluk eden parça.

Zincir - Zincir, kesim aleti gibi hizmet verir.

Yağ depo kapağı - Yağ deposunu kapatmak için kullanılır.

Starter kolu - Motoru çalı?tırmak için kullanılan starterin kavraması.

Benzin depo kapağı - Benzin deposunu kapatmak için kullanılır.

Gaz tetiği - Motorun hızını ayarlamak için kullanıcının parmağı için ayrılan bölüm.

Gaz tetiği kilidi - Gaz tetiğinin yanlı?lıkla çalı?tırılmasını önlemek için gaz tetiğinden önce basılması gereken güvenlik kolu.

Kontak anahtarı - Ate?leme sistemine temasını ve kesilmesini, dolayısıyla motoru çalı?tırılmasını ya da durdurulmasını sağlayan bölüm.

Hava filtresi kapağı - Hava filtresini kapatır.

Hava filtresi kapağı düğmesi - Hava filtre kapağının montajı içindir.

Ön kabze (sol el için) - Motor yuvasının ön tarafında yer alan destek kolu.

Silindir kapağı - Soğutma havası akı? ızgarası. Silindiri, bujiyi ve susturucuyu kaplar.

Kullanma kılavuzu - Ürünle birlikte verilir. Motoru kullanmadan önce referans için uygun ve güvenli kullanım tekniklerini öğrenin.

Aletler - 13 x 19 mm T-anahtar (kombine tornavida / buji soketi), küçük tornavida, mahmuz ve iki cıvata (5 x 12).

Pala kılıfı - Testerenin kullanılmadığı zamanlarda ve ta?ıma esnasında zinciri ve palayı kapatan parça.